موقعیت ناجی روی نقشه
جیرفت، بلوار پیامبر اعظم، نرسیده به میدان سپاه