• ثبت اطلاعات
  • جزئیات اطلاعات شما
  • انتظار تایید و پرداخت
  • دریافت واچر

جهت رزرو خدمات CIP اطلاعات زیر را وارد نمایید

1 اطلاعات پرواز
فرودگاه بين المللي امام خميني تهران ، تهران ، ايران

تعرفه خدمات
خدمات
قیمت(ریال)

تابعیت ایرانی
تابعیت خارجی
خدمات CIP
5,950,000
5,950,000
خدمات ویزا
2,370,000
2,370,000
خدمات ویلچر
2,790,000
2,790,000
هرنفر مشایعت کننده
2,370,000
2,370,000
خدمات حیوان خانگی
3,000,000
3,000,000
سوئیت 6 ساعته یک نفره
2,760,000
2,760,000
سوئیت 12 ساعته یک نفره
4,680,000
4,680,000
سوئیت 24 ساعته یک نفره
7,080,000
7,080,000
سوئیت 6 ساعته دو نفره
3,600,000
3,600,000
سوئیت 12 ساعته دو نفره
5,640,000
5,640,000
سوئیت 24 ساعته دو نفره
7,920,000
7,920,000
سوئیت 6 ساعته سه نفره
4,200,000
4,200,000
سوئیت 12 ساعته سه نفره
6,250,000
6,250,000
سوئیت 24 ساعته سه نفره
8,770,000
8,770,000
تویوتا کمری
1,250,000
1,250,000
ون مکسوس
1,500,000
1,500,000
ولوو
2,250,000
2,250,000

2اطلاعات مسافران
تعداد
مسافر 1
3 استقبال کنندگان مشایعت کنندگان
تعداد
4 ترانسفر
تعداد قیمت
تویوتا کمری
تویوتا کمری
1250000
1,250,000 ریال
تویوتا کمری
ون مکسوس
1500000
1,500,000 ریال
تویوتا کمری
ولوو
2250000
2,250,000 ریال

آدرس مقصد از فرودگاه
آدرس مبدا به فرودگاه
  • برای دریافت خدمات ترانسفر ؛ زمان پرواز شما باید حداقل 4 ساعت با زمان درخواست فاصله داشته باشد
3 اطلاعات رزرو گیرنده
*
*
*
*

هزینه قابل پرداخت : 5,950,000 ریال
ریال